Điều khoản sử dụng

Xin đọc kỹ điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng trang web ggbetcasino-vn.top. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ phần nào của điều khoản sử dụng này mà không cần thông báo trước. Người sử dụng có trách nhiệm kiểm tra xem có bất kỳ thay đổi nào sau khi trang web được cập nhật.

1. Sử dụng trang web

Trang web ggbetcasino-vn.top chỉ được sử dụng cho các mục đích hợp pháp. Người sử dụng không được phép:

  • Sao chép hoặc phân phối nội dung từ trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chủ sở hữu.
  • Tạo ra hoặc tham gia vào bất kỳ hình thức tấn công mạng nào hoặc kỳ thị, lạm dụng, quấy rối hoặc gây rối cho người khác.
  • Sử dụng trang web để truy cập hoặc gửi bất kỳ nội dung vi phạm pháp luật hoặc nội dung gây hiểu lầm, xúc phạm hoặc đe dọa người khác.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Các tài liệu, hình ảnh và nội dung trên trang web ggbetcasino-vn.top được bảo vệ bởi bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Mọi quyền sở hữu trí tuệ đều thuộc về chúng tôi hoặc các bên sở hữu bản quyền.

Người sử dụng không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc tái sử dụng bất kỳ tài liệu nào từ trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chủ sở hữu.